Chính Sách và Điều Khoản

⛔ Tất cả thông tin được cung cấp trên website anhnude.org  là thông tin tổng hợp từ internet. Người dử dụng các thông tin trên website chịu hoàn toàn các trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nếu có phát sinh bất kỳ vấn đề liên quan nào.

⛔ Vui lòng không cung cấp bất kỳ số điện thoại, mật khẩu, chuyển tiền hoặc các giao dịch bất kỳ nào trên website: anhnude.org . Chúng tôi không có dich vụ và không hề yêu cầu cung cấp các thông tin trên.

⛔ Việc thỏa thuận trao đổi thông tin giữa các bên đều được thực hiện và không qua trung gian là anhnude.org , nên cần check kỹ và kiểm tra đầy đủ thông nếu muốn thực hiện trao đổi giao dịch

⛔ Chúng tôi khuyến cáo nên sử dụng thông tin ẩn danh để trao đổi , hạn chế sử dụng thông tin cá nhân chính xác, địa chỉ, stk ngân hàng hoặc mật khẩu chính xác để tránh những rủi rõ mất dữ liệu.

⛔ Hãy chắc chắn bạn đã trên 18 tuổi và có đầy đủ nhận thức về hành vi của mình.

⛔ ĐỂ CHẮC CHẮN RẰNG BẠN LÀ NGƯỜI DÙNG THẬT, CHÚNG TÔI THỈNH THOẢNG ĐƯA RA MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỂ XÁC MINH DANH TÍNH, TUY NHIÊN ĐIỀU NÀY KHÔNG SỬ DỤNG NHỮNG THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI ĐÃ CẢNH BÁO PHÍA TRÊN( như cung cấp sdt hoặc mật khẩu, tài khoản ngân hàng..v.v)

Việc sử dụng dụng thông tin trên website điều đó có nghĩa là người dùng đã đọc kỹ thông tin CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN và chấp nhận nó.

CHÚNG TÔI KHÔNG KHUYẾN KHÍCH BẤT CỨ AI LÀM THEO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO 

Rate this page